Vytisknout

ŠVP – školní vzdělávací program

 • ŠVP nese název “NÁŠ BAREVNÝ ROK“
 • Umožňuje dítěti vnímat lépe svět v jeho přirozených souvislostech, získávat reálnější pohled na svět, aktivní postoj k němu, rozvíjí osobnost dítěte a vzdělávací potenciál s celkovým citovým postojem k ostatním lidem, k člověku a jeho práci, k rodině, vlastnímu zdraví, lidovým tradicím, zvyklostem a k odkazu J.A.Komenského. 
 • Zaměřuje se na ochranu přírody. Snažíme se dětem přiblížit to, že každý živý tvor, každá rostlina, strom, keř… má v přírodě své místo a svůj význam. Seznamujeme děti s prolínáním živé a neživé přírody. Chodíme na vycházky, pořádáme výlety, kde si všímáme pozitiv i negativ v přírodě.  Diskutujeme. 
 • Učí dítě vnímat sebe jako člověka, který je součástí přírody a vytvářet si pozitivní vztah k tomuto prostředí. 
 • Cílem je samostatnost, sebevědomí, odpovědnost a cílevědomost ve svých činech.
 •  Integrované bloky:
  • HNĚDÁ HLÍNA
  • BÍLÝ SNÍH
  • ZELENÁ TRÁVA
  • ŽLUTÉ SLUNCE

 

 • nadstandardní činnosti:
  • MALÍ UMĚLCI (výtvarné a pracovní činnosti)
  • ANGLIČTINA
  • VESELÉ PÍSKÁNÍ
  • MALÝ BADATEL
  • PŘEDŠKOLÁK