Vytisknout

Lesní chata „Bumbálka“

V letošním roce dne 26. září 2015 slavoňovští hasiči oslavily třicáté výročí postavení svého kulturního zařízení, které funguje jako společenská místnost pro pořádání hasičských schůzí, školení, oslav založení sboru a jiných společenských akcí jako je např. pálení čarodějnic, požádání dětského dne nebo hasičských soutěží atd.
Myšlenka, postavit si společenské zařízení vznikla v době, kdy v obci žádné takové zařízení nebylo. Z místní hospody si Jednotné zemědělské družstvo zřídilo vývařovnu a jídelnu pro své členy. Sejít se někde na pivo a poklábosit, nebylo kde. Po pečlivém výběru lokality zvítězilo místo vzdálené od centra obce jen pár set metrů, ukryté v údolí porostlým místním náletem tiché a klidné.
Stavbu prováděli místní chlapi i jejich manželky pod vedením místního truhláře Stanislava Suchánka. Na stavbě se podílelo i řada příznivců žijících mimo obec. Podařila se postavit překrásná dřevěná stavba, v její blízkosti obnovit časem zaniklý rybník, který dodává místu zvláštní atmosféru klidu a pohody. Interiér byl vymalován obrazy z Českých pověstí a říkadel.
Vzpomínkovou akci u příležitosti třicátého výročí postavení této stavby uspořádali místní hasiči, v jejichž majetku se stavba nalézá. Pozváni byli všichni, kteří se významnou měrou podíleli o výstavbu této budovy, členové sboru a další příznivci a spolupracovníci hasičů i místních občané. Slavnosti se zúčastnila asi stovka příznivců tohoto zařízení. K pohoštění bylo připraveno pečené prasátko a výborné pivo z náchodského pivovaru Primátoru.