Vytisknout

Hasičská technika

První dvoukolovou stříkačku za 150 zlatých zakoupili hasiči již brzy po založení sboru roku 1883. Na tuto stříkačku přispěla obec 100 zlatých a záduš 50 zlatých. Ke stříkačce bylo pořízeno i pár hadic a hasičských uniforem. Stříkačka pracovala do roku 1909. Tohoto roku byla nákladem 1.600,- Kč zakoupena čtyřkolová stříkačka „horského typu“.

V roce 1942 se konala sbírka na zakoupení motorové stříkačky. Od občanů bylo vybráno 1000,- Kč. Zbytek dodala obec a pojišťovna. Nákladem 37.800,- protektorátních korun byla zakoupena dvoukolová motorová stříkačka o výkonu 1600 l/min. od firmy Smejkal Slatiňany.

V roce 1953 byl do sboru přidělen osobní automobil PRAGA Golden. Bylo to pancéřované vládní vozidlo, ve kterém dříve jezdil prezident Hácha.

Tento vůz byl v roce 1962 nahrazen nákladním automobilem PRAGA RN a Golden byl zrušen. Automobil je vybaven motorovou přenosnou stříkačkou PPS 8.

K 100. výročí založení sboru v roce 1983 přidělil okres Náchod našemu sboru dvoukolový přívěs s přenosnou motorovou stříkačkou PPS 12.

Roku 1990 od Národního podniku Elton zakoupila obec za 15.000,-Kčs speciální požární automobil AVIA DA 12. Ten byl postupně vybaven motorovou pilou a hliníkovým vysouvacím žebříkem s max. výškou 9 m.

20. června 1998 zakoupila obec za cenu 120.000,- Kč speciální požární automobilovou cisternu CAS 25. Tato cisterna je vyrobena roku 1972 a sloužila u podnikových hasičů v KOZAKu Klatovy. I s cestou sem měla najeto 6000 km a je doposud v dobrém technickém stavu.