Vytisknout

Budovy

Krátce po založení sboru byla postavena první hasičská zbrojnice. Byla to zděná stavba umístěná na návsi nad rybníkem, která sloužila dlouhá léta. Stržena byla až v roce 1961. V té době již stála nová zděná zbrojnice. Výstavba byla zahájena v roce 1954 na místě zbořeného domu Václava Hejzlara. Stavbu financoval Místní národní výbor a byla budována formou akce „Z“. (Tedy pro vysvětlení mladším ročníkům, obec platila materiál a práce prováděli členové hasičského sboru zdarma a odpracovali celkem 3500 brigádnických hodin). Hrubá stavba byla dokončena v roce 1955. V budově byly vyčleněny dvě místnosti pro Místní národní výbor a později zde byla umístněná knihovna. V roce 1963 se na budově měnila nekvalitní tašková krytina za eternitovou. Ta je na budově doposud, tedy úctyhodných 50 let. Po dlouhých přípravách byl v roce 1978 vztyčen sušák na hadice. Hasiči se také podíleli na přebudování požární nádrže na návsi. Dílo bylo započato v roce 1962. V roce 1975 se položili na dno dlaždice a upravila se horní stěna se zavezením máchadla a vybudováním parčíku. Nezbytné zpevnění boční stěny provedli hasiči r. 1997.