Vytisknout

Výroční zpráva 2008

SDH BLAŽKOV ROK 2008

V uplynulém roce 2008 jsme pokračovali ve všech činnostech z předcházejících let. 

Jakmile roztál sníh a půda trochu vyschla, byla svolána brigáda na shrabání staré trávy na hřbitovech a okolí. Na jaře jsme také sbírali kameny na polích Slavonie , a.s. na oplátku za plochu na trénování. V květnu jsme také vyčistili požární nádrž, provedli údržbu požární zbrojnice a úklid okolo ní. 

Dle návrhu, který byl přednesen na minulé výroční schůzi byl uskutečněn zájezd do Prahy na muzikál. Společně jsme vyrazili autobusem s panem Macháčkem dne 12.4.2008 do Hudebního divadla Karlín na muzikál ,,LIMONÁDOVÝ JOE‘‘. I když nás před touto akcí tížili problémy, jak získat dost zájemců, abychom naplnili kapacitu autobusu, nakonec se povedlo a celá akce se vydařila. 

Také se opět konala akce spojená s posezením a pálení čarodějnic. 

Opět jsme se zúčastnili seriálu soutěží, které probíhali pod záštitou Náchodského pivovaru ,, PRIMÁTOR‘‘, který je generálním sponzorem ,,Náchodské hasičské PRIMÁTOR ligy‘‘. V rámci 6. ročníku Náchodské hasičské PROMÁTOR ligy jsme se zúčastnili 8. soutěží. Naše ženy měly dvě družstva. Družstvo ,,A¨ a družstvo ,,B¨, které si založily mladé holky. Ženy družstvo ,,A¨ získaly pohár za celkově čtvrté místo, ženy družstvo ,,B¨ získaly pohár za sedmé místo, muži pohár nezískali a skončili celkově na devátém místě. Vyhlášení celého ročníku NHPL a předvádění se konalo 22.11.2008 v pohostinství na LIPÍM. 

I v loňském roce jsme uspořádali další ročník soutěže ,,Blažkovský pohár¨¨ v požárním sportu. Přičemž jsme zároveň uspořádali soutěž požárních družstev okrsku Mezilesí. Nejdříve se dopoledne konala soutěž v požárním sportu zařazena do NHPL a odpoledne potom okrsková soutěž. I zde startovali dvě družstva žen, přičemž mladé holky, tedy družstvo,,B¨ se umístili na druhém místě, družstvo ,,A¨na čtvrtém místě a muži na 5. místě. 

Také v letošním roce jsme velmi ocenili pomoc ostatních členů a místních obyvatel. 

Na soutěž bylo třeba zabezpečit dostatek rozhodčích. Nám vypomohly rozhodčí z SDH Nový Hrádek paní Jarmila Grimová a Olina Beková, Z SDH Slavoňov pan Josef Suchánek, který také vypomáhal v průběhu celého ročníku NHPL. 

Celou soutěž provázel slovem pan Pavel Suchánek ml. a hudbu Jan Remeš. 

Nejen na jaře, ale i během léta a na podzim se našem sboru pracovalo. I nadále jsem sekli trávu na hřbitovech, okolo nich a přilehlém parkovišti. Na podzim se uklízelo spadané listí. S údržbou okolo požírní zbrojnice nám vypomohl pan Jan Suchánek. 

Zástupci našeho sboru se také účastnili různých školeních, valných hromad pořádaných buď okrskem nebo okresem. Mimo jiné jsme se zúčastnili námětkových cvičení hasičů okrsku Mezilesí, které se konalo . 

Také v tomto roce nás velmi podpořila akciová společnost SLAVONIA a Obecní úřad Slavoňov. Nelze opomenout sponzorské dary podnikatelů, díky kterým jsme měli pěkné ceny na naší soutěži. 

Ještě jednou bych chtěl poděkovat všem členům , kteří nám pomohli s přípravou a také s perfektním průběhem soutěže. 

Velice rád bych svým jménem a jménem vedení sboru poděkoval všem sponzorům zástupcům Obecního úřadu ve Slavoňově za příjemnou spolupráci v uplynulém roce. 

Všem přítomným přeji mnoho štěstí a úspěchů v následujícím roce.