Vytisknout

Výroční zpráva 2009

SDH BLAŽKOV ROK 2009

V uplynulém roce 2009 jsme pokračovali ve všech činnostech z předcházejících let.
Jakmile roztál sníh a půda trochu vyschla, byla svolána brigáda na shrabání staré trávy na hřbitovech a okolí. Na jaře jsme také sbírali kameny na polích Slavonie, a.s. na oplátku za plochu na trénování. V květnu jsme také vyčistili požární nádrž, provedli údržbu požární zbrojnice a úklid okolo ní.
Také se opět konala akce spojená s posezením a pálením čarodějnic.
 
Opět jsme se zúčastnili seriálů soutěží, které probíhaly pod záštitou "Náchodského pivovaru "PRIMÁTOR", který je generálním sponzorem "Náchodské hasičské PRIMÁTOR ligy". V rámci 6. ročníku Náchodské hasičské PRIMÁTOR ligy jsme se zúčastnili 8. soutěží. Naše ženy měly dvě družstva. Družstvo "A" a družstvo "B",. Ženy družstvo "A" získaly pohár za celkově čtvrté místo, ženy družstvo "B" získaly pohár za 5. místo, muži pohár nezískali a skončili celkově na 9. místě.
Vyhlášení celého ročníku NHPL a předávání pohárů se konalo 7.11.2009 ve Sportovní hale v Černčicích.
 
I v loňském roce jsme uspořádali další ročník soutěže "Blažkovský pohár" v požárním sportu. Přičemž jsme zároveň uspořádali soutěž požárních družstev okrsku Mezilesí. Nejdříve se dopoledne konala soutěž v požárním sportu zařazena do NHPL a odpoledne potom okrsková soutěž. I zde startovali dvě družstva žen, přičemž mladé holky, tedy družstvo "B" se umístili na 5. místě, družstvo "A" na 1. místě a muži na 12.místě
Také v letošním roce jsme velmi ocenili pomoc ostatních členů a místních obyvatel.
Na soutěž bylo třeba zabezpečit dostatek rozhodčích. Nám vypomohly rozhodčí z SDH Nový Hrádek paní Jarmila Grimová a Olina Beková, z SDH Slavoňov pan Josef Suchánek, který také vypomáhal v průběhu celého ročníku NHPL.
 
I nadále jsme sekli trávu na hřbitovech, okolo nich a přilehlém parkovišti. Na podzim se uklízelo spadané listí. S údržbou okolo požární zbrojnice nám vypomohl pan Jan Suchánek.
 
Zástupci našeho sboru se také účastnili různých školeních, valných hromad pořádaných buď okrskem nebo okresem. Mimo jiné jsme se zúčastnili námětkových cvičení hasičů okrsku Mezilesí, které se konalo 25.9.2009
 
Také v tomto roce nás velmi podpořila akciová společnost SLAVONIA a Obecní úřad Slavoňov. Nelze opomenout sponzorské dary podnikatelů, díky kterým jsme měli pěkné ceny na naší soutěži.
 
Ještě jednou bych chtěl poděkovat všem členům, kteří nám pomohli s přípravou a také s perfektním průběhem soutěže.
Velice rád bych jménem svým a jménem vedení sboru poděkoval všem sponzorům a zástupcům Obecního úřadu ve Slavoňově za příjemnou spolupráci v uplynulém roce.
 
Všem přítomným přeji mnoho štěstí a úspěchů v nastávajícím roce.